Välkommen till

Ystad S:t Petri Rotaryklubb

Klubben vid havet – Ystad Saltsjöbad – vår ordinarie mötesplats

Klubbnytt
Styrelsen kallar till årsmöte den 14 dec kl. 11.00.  Mötet hålls digitalt via plattformen ZOOM.
Passa din E-post den dagen, vi sänder ut en länk till dig så du kan ansluta till det digitala mötet.
Rotaryvänner!
 
Styrelsen har haft ett extra styrelsesammanträde via telefon utifrån den ökning av Covid 19 som just nu sker i Skåne.
 
Förvisso är ökningen främst i de större städerna och i de lägre åldrarna, men Styrelsen har beslutat att ställa in resten av årets Rotarymöten med anledning av ovanstående.
 
Medlemmen Leif Hjärre berättade om sina relationer till Ystads teater. Det är alltid spännande och underhållande att lyssna på Leif Hjärre. Han var, som vanligt väl förberedd och scenen på Ystads teater var arrangerad med fyra av de stolar Gärsnäs Möbler har producerat till Ystads teater i samband med 100 års renoveringen. Den femte stolen hade vi i publiken nöjet att sitta på under föredraget.

Dagens lunch följdes av en ingående - och för en lekman högst begriplig - redogörelse för de tragiska krascherna i Indonesien och Etiopien som ägde rum i oktober 2018 och mars 2019, och som ledde till att samtliga Boeing 737 MAX belades med flygförbud, ett förbud som än idag gäller. 

Som mångårig flygkapten, därefter som verksam inom Luftfartsverket och koordinator med Statens Haverikommission, har Max Danielsson just den bakgrund som krävs för att levandegöra varför olyckorna skedde, och vad det var som låg direkt bakom dessa.  

 
Guvernörsbesök
 
Så blev det då äntligen dags för oss att återvända till fadershuset. Det vill säga Ystad Saltsjöbad. 14 medlemmar och tre gäster samlades för att lyssna till vår nye distriksguvernör Stefan Knutsson. 
Stefan tog oss med på en resa där han berättade om Rotarys verksamhet och varför han själv valt att vara aktiv i Rotary. Grundtesen var att göra skillnad och medverka till en bättre värld, såväl globalt som lokalt. 
 
Vi har ju valt att träffas på våra måndagsluncher på Ystad Teater nu till en början denna märkliga höst, vilket har fungerat mycket bra. 
 
Nästa måndag den 5:e oktober är vi tillbaka på Saltan och då kommer också vår nya guvernör Stefan Knutsson att besöka oss. Han kommer också att närvara på det efterkommande styrelsemötet.
 
Varmt välkommen skall Du känna Dig Stefan, och varmt välkomna skall alla känna sig när vi nu återgår till vårt fina stamställe.

Bland de mest spännande föredrag vi får uppleva i vår Rotaryvärld är de s.k. Ego-föredragen, d.v.s. då nya medlemmar berättar om sina liv för sina klubbkamrater. Det kan handla om det personliga, och nästan alltid om det yrkeskunnande som vår nya klubbkamrat för med sig. 

Idag var inget undantag, då Seppo Wester gav oss inblickar i sin karriär som från första början kretsat kring försäljning och marknadsföring inom ett antal branscher, innan han och hans hustru Sussie fick en ljus idé.  Grunden härför lades under de år som Seppo verkade inom biltillbehörsbranschen, där hans arbetsgivare uppmuntrade alla anställda att ta på sig entreprenörsroller.  

 
Gå upp och pröva dina vingar,
Och känn hur underbart det är.
Där ovan molnen du dej svingar,
Fröjdas åt att vingarna bär.
Se på fåglarna som sväva i det blå,
Det är deras kurs vi gå.
Så gå opp och pröva dina vingar,
Och snart är hela jorden din.
 
Ja, med Lasse Dahlquist slagdänga kan man sammanfatta Max Danielssons egoföredrag i måndags
Max tog oss med på en flygande reseberättelse från  Örebro till Kåseberga. Det blev många gater att passera.
november 2020
M ti O to F L S
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
01
02
03
04
05
06
Våra klubbmöten

Ystad S:t Petri

Vi möts fysiskt
Mondays at 11:30
Ystad Saltsjöbad
Saltsjöbadsvägen 15
Ystad,  271 39
Sweden
 
Kommande programpunkter
Skriv texten här