Lars-Åke Kristensson, årets kulturpristagare i Ystad berättar om sin verksamhet.

Lars-Åke har många strängar på sin lyra och det blir vi varse när han gästar oss. Håll i hatten dey kan fläkta ordentligt på kulturfronten.

Varmt välkommen säger vi till Lars-Åke och till alla medlemmar och gäster.