Det är lätt att se fram emot måndag. I synnerhet emot våra måndagsluncher på Saltan, med god mat, gott sällskap och spännande föredrag som efterrätt. Så ock idag då vi välkomnade Ystad Stadsbiblioteks chef Linda Willander som talade under rubriken ’Gör Din röst hörd’.
 
Något ovant för många av oss som slentrianmässigt associerat bibliotek med låna böcker och lämna tillbaka dem. Men under Lindas chefskap har Ystad bibliotek höjt sina ambitioner med målet att – som hon sade – ’vara en demokratisk mötesplats’.
 
 
Under den trekvart som vi lyssnade på det engagemang och energi som låg bakom orden, fick vi till livs en bild av ett bibliotek som under årets motto har strävat mot att göra det till en plats för mer vetande, mer samhörighet, och mer engagemang.
 
Den lista som Linda och hennes medarbetare var på väg att bocka av innehöll allt från att lära digitalt okunniga hur de skall ta sig fram i vår alltmer IT-ifierade värld, till att göra biblioteken - Stadsbiblioteket och fyra meröppna landsortbibliotek ute i kommunen – mer tillgängliga och mer lockande för sina besökare, kompletterade med bokbussar och personliga bokleveranser till personer vilka pga. sjukdom inte kan ta sig till Biblioteket. På listan finns också ökad verksamhet mot och för barn, och satsningar på facklitteratur. Med mera. Och under valåret 2022 informera om valet och dess val, liksom för första gången vara vallokaler i Ystad och och därmed öka tillgängligheten för oss medborgare.
 
Vi känner oss berikade och entusiasmerade av allt som Du delgav oss under Dina beskärda minuter Linda. Stort och varmt tack, och förhoppningsvis på återseende. Och, kanske främst, säger vi ’Ge järnet’ till Dig och Dina medarbetare.
 
Nästa måndag, den 6e juni, har vi uppehåll. Men veckan därpå ses vi åter på Saltan, denna gång för att särskilt välkomna alla de nya medlemmar vi haft glädjen att se i vår krets. Varmt välkomna!
 
Text och bild: Bruno Beijer