Anders Lidén diplomat med många års erfarenhet i sin verksamhet inom UD. Anders berättar om diplomati i stort och smått. FN, Mellanöstern och icke att förglömma vårt broderland i öster står på tapeten.
 
Varmt välkommen Anders. Varmt välkomna önskar vi också alla medlemmar och gäster. På måndag den 6 maj. På Saltan. Som vanligt.