Tisdag 8 juni är det åter dags för en härlig naturupplevelse.  Då anordnar vår systerklubb Tornväktarna ett besök på Skoghejdans naturreservat. Reservatsförvaltaren Magnus Jönsson berättar om reservatet med dess intressanta marker, växter och djur. - Läs gärna på i förväg! Se länk: lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/ystad/skoghejdan.html 
 
Samling: Naturreservatets östra parkeringsplats kl 18.00.
För vägvisning mm se klubbens sida på ClubRunner https://ystad-tornvaktaren.rotary2390.se/event/skogshejdans-naturreservat/
 
Missa inte detta tillfälle! Och håll ögonen på vad vår klubb erbjuder på måndag. Mer på denna sida till veckoslutet