Nästa måndag - den 20 september - träffas vi som vanligt på Saltan. På agendan står Ego-föredrag av tre långvariga medlemmar som på detta sätt introducerar sig närmare till våra nyare medlemmar. Varmt välkomna.