När Thomas Lantz efter avslutad militär karriär började släktforska, uppdagade han snart en nära släktgren där kommendörer, generaler mm återfanns i tre generationer på varandra. De hade dock inte följt Thomas väg, dvs inom det svenska försvaret, utan blivit framträdande ledare inom Frälsningsarmén.

 
Den förste i denna bana var Karl Larsson (1868-1952) som från en början på olika svenska orter så småningom tog vägen ut i inbördeskrigets Finland, Tjeckien, Latinamerika för att under det andra världskriget bli den Londonbaserade ledningens företrädare under krigsåren. Karl var gift med Anna Dahlbom, som också hon hade framträdande poster inom Frälsningsarmén. En pionjär i den tidens Sverige. När hon gick bort 1943 åtföljdes hennes katafalk av bortåt 3000 personer, något som vittnade om hennes betydelse inom FA-världen.
 
Hans son Sture Larsson (1906-1975) följde i sin fars fotspår, och hade en karriär som förde honom ut i Europa och en tid också i Chile.
 
Stures son John Larsson (1938-2022) krönte denna familjekarriär med en liknande yrkesbana, med i tillägg tider i Nya Zealand, Fiji och Tonga, samt i Lettland, innan han blev Frälsningsarméns 17 general, dvs allra högste höns globalt från 2002 till 2006.
 
Denna del av släkten följde alltså framgångsrikt Frälsningsarméns bana i tre generationer. Den gren som Thomas föddes in i gick en något annan bana, främst inom varvsvälden, till dess Thomas återställde de militära graderna inom denna del av familjen.
 
Otroligt spännande berättelse tyckte vi som var där, och som lämnade Saltan berikade av denna släkthistoria. Stort och varmt tack Thomas. Vi hör gärna mer.
Nästa vecka ser det ut som att vi får ett klubbsamråd en vecka tidigare än tidigare utlyst. Håll ögonen öppna på klubbens FB- eller Clubrunnersidor. Självfallet äger nästa rum på Saltan. På måndag. Som vanligt. Varmt välkomna.
 
Text och bild: Bruno Beijer