Dagens Walk & Talk, som vanligt engagerat ledd av vår inkommande president Thomas Lantz, gick söderut i vår stad. Efter att de senaste tre veckorna utforskat gator, gränder och torg i norr, öster och väster, var en vandring i Ystads södra delar en självklarhet.
 
 
Från Mattorget gick vi genom Ystads gränder mot Hamngatan, som fordom hette  Strandgatan, därför att stadens gräns söderut vette mot hamnen och havet.

Som vanligt fylldes vandringen av information och av kuriosa om de hus och gator vi strövade genom. Varför heter Lurendrejargränd så? Det får man skylla på Strindberg, som en gång for ut mot Ystad och dess borgare som sjörövare och lurendrejare.

Vandringen genom den rika historia som fyller Ystads gator och torg fick sin vändpunkt när vi nådde Packartorget. Så hette det därför att torget var den plats varifrån man på 1700-talet förde ut hästar och oxar till hamnen och en seglats vidare till Tyskland. Men Packartorget, som idag är en del av Hamngatan, är också känd som tillhåll för kommissarie Wallander. Hans stamhak Continental du Sud och Pizzerian ligger där intill varandra.

Vid Packartorget fick vi också veta av vår klubbkamrat Jan Kullenberg om dennes engagemang för att bevara och vidmakthålla denna del av Ystads  historia, och att stärka banden mellan staden och dess hamn. En hamn som nu är i stark omvandling.

Härom kunde Thomas berätta mer. Han talade om planerna för den sjöstad som skall byggas där spannmålssilosen står tätt. Och hamnen är också platsen för ett annat av Thomas framtidsprojekt, nämligen en ishall intill sockersilot. Än är hamnens omvandlig och planerna på en ishall projekt i vardande. Men det var spännande att få berättat hur en framtida omvandling av Ystads havsfront kan komma att se ut.

Vår återvandring till Mattorget och en bit mat i Saluhallen för de som ville, fick ändå något slags avslut vid 'Boisens torg'. Boisens torg finns förstås inte. Men Thomas kallar den gärna så, därför att det omges på alla sidor av vackra byggnader ritade av stadens store arkitekt Boisen. Där teatern, en mindre kopia av Leipzigs operahus, är kronan på verket. Och dessutom en institution där Thomas Lantz som mångårig teaterdirektör levererade mycket spännande till Ystadsborna, inklusive den Jazzfestival som han fortsatt är medgeneral för.

Turen avslutades med att presidenten i vår systerklubb Tornväktaren, Carl-Peter Hellberg, berättade om den kvälls-W&T som går av stapeln imorgon tisdag 24 maj. Då välkomnar klubben alla rotarianer till Skoghejdans naturreservat. Reservatsförvaltaren Magnus Jönsson berättar där om reservatet med dess intressanta marker, växter och djur. Samling: Naturreservatetss östra parkeringsplats kl 18.00. För mer information se klubbens sida på ClubRunner: https://ystad-tornvaktaren.rotary2390.se/event/skogshejdans-naturreservat/

För S:t Petris del avslutade vår President Ebbe Bruning med löfte om änne en W&T om 14 dagar. Som vanligt hittar ni informationen om nästa W&T någon dag eller två innan på klubbens Facebook- och ClubRunner-sidor. Varmt välkomna.

Och ännu en gång Stort tack Thomas som nu fört oss genom Ystads alla väderstreck.

Text och bild: Bruno Beijer