Dagens lunch följdes av en ingående - och för en lekman högst begriplig - redogörelse för de tragiska krascherna i Indonesien och Etiopien som ägde rum i oktober 2018 och mars 2019, och som ledde till att samtliga Boeing 737 MAX belades med flygförbud, ett förbud som än idag gäller. 

Som mångårig flygkapten, därefter som verksam inom Luftfartsverket och koordinator med Statens Haverikommission, har Max Danielsson just den bakgrund som krävs för att levandegöra varför olyckorna skedde, och vad det var som låg direkt bakom dessa.  

Rötterna till olyckorna låg i den vassa konkurrensutvecklingen mellan Boeing, och dess europeiska rival Airbus. Max skissade hur framtagandet av Airbus Neo, framtvingade ett beslut hos Boeing att ändra sina planer på en helt ny ersättare till 737:an, och istället forcera fram ett generationsskifte av 737:an med bl.a. större motorer för att möta konkurrensen. Denna tyngre motor förändrade bl.a. planets aerodynamiska egenskaper på ett sätt som tvingade Boeing att bygga in en automatisk stabiliseringsmekanism, den s.k. MCAS. En mekanism som skulle låta planet flyga stabilt även när de nya starkare och tyngre motorerna tvingade planens nos att vända upp.  

Det som sedan skedde har beskrivits noggrant i haverikommissioners och den amerikanska senatens rapporter, där skulden entydigt lagts på Boeing och dess ledning, för att framtvinga en produktutveckling för snabbt och utan att bygga in de nödvändiga säkerhetsmekanismerna. Så ansågs inte planets piloter behöva träna in användningen av MCAS, eller ens känna till den, avgörande faktorer bakom de tragiska olyckorna. 

Ett stort och varmt tack till vår klubbkamrat Max för att Du så begripligt kunde göra en tekniskt komplicerad fråga förståelig för oss lekmän. 

 Nästa vecka återgår vi tillfälligt till Ystad Teater, där Leif Hjärre berättar om sina relationer till teatern. Leif har gjort ett speciellt program för vår klubb. Anmäl dig snarast till Gunilla Strömbrink om Du vill delta i lunchen.  

Veckan efter denna utflykt till teatern är vi åter där vi hör hemma, d.v.s. på Ystad Saltsjöbad. Varmt välkomna. 

Text och foto: Bruno Beijer