Måndag den 12 september kommer en av våra nya medlemmar, Fredrik Wrange, att hålla sitt egoföredrag.
 
Detta är ett uppskattat Rotarysätt att ge en chans för nya medlemmar att introducera sig till medlemskretsen.
 
Fredrik har mycket i sitt bagage inklusive många utlandsår.
 
Vi säger varmt välkommen till talarpodiet Fredrik, och förstås varmt välkommen i Klubben.