Ett Gott Nytt År önskas alla våra klubbkamrater, och givetvis vänner och medrotarianer i när och i fjärr. Vi lämnar bakom oss ett år där mycket varit tungt, och där vi förhoppningsvis kunde bidra till att lindra detta på vårt sätt. Ukrainagalan i mars var ett exempel som står ut. Vi hoppas 2023 blir ett bättre år för oss alla!
 
We wish all our Rotarian and other friends wherever you may be a Happy New Year!