På denna sida berättar vi gärna om våra klubbkamraters aktiviteter på det allmännas arena. Närmast på tur står vår klubbkamrat Jan Kullenbergs ” Högläsning ur Besök på Ertholmarne i november 1842” på Ystad stadsbibliotek onsdag den 1 november kl 19.
I sin påannons skriver biblioteket följande om föredraget:
 
”Carl August Gosselman var sjöofficer och reseskildrare. Han föddes i Ystad som son till köpmannen och skeppsredaren Hans Gosselman. Carl August gjorde som ung sjökapten flera resor till Sydamerika. Resorna beskrev han i ett flertal böcker.
 
Nu ges det tillfälle att lyssna till hans skildring av ett mera närliggande resmål: den danska ögruppen Ertholmene (på svenska Ärtholmarna). Det är Jan Kullenberg som läser högt ur Carl August Gosselmans bok Besök på Ertholmarne i november 1842.
 
Efter läsningen kommer Jan Kullenberg att visa sin samling av Gosselman-litteratur, samt några äldre sjökort.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket från 18/10”
 
Således varmt välkomna alla intresserade klubbmedlemmar och vänner.