Lennart Lindegren är professor emeritus i astronomi vid Lunds universitet. I slutet av maj blev det klart att han, tillsammans med Michael Perryman från University College Dublin, blivit tilldelad årets Shaw-pris, ett av världens finaste forskningspriser, för sitt livslånga arbete inom astrometriforskningen, i synnerhet för hans roll i utformningen av ESA:s projekt Hipparcos och Gaia.
 
Vi kan bara säga ’Varmt välkommen’ till Dig Lennart, med tillägget att vi ser mycket fram emot att höra vad Du har att dela med Dig till oss om Ditt arbetsfält. 
 
Varmt välkommen förstås också alla medlemmar och gäster. Som vanligt på Saltan, på måndag