Efter klubbresan till Tyskland tillsammans med Tornväktarna är det läge för ett nytt klubbsamråd den 4 oktober där vi diskuterar ett eventuellt samgående mellan klubbarna. Vi möts i samband med vår vanliga måndagslunch den dagen.

När det gäller det planerade föredraget om boxningsdöden har redaktör Ulf R Johansson lovt att komma vid ett senare datum.

Varmt välkomna!