"Från Stockholms rockvärld till producent på Sveriges television är steget inte långt, om man heter Lotta Unger. Nu pendlar hon mellan SVT Malmö och hemmet i Öja, där hon sedan 18 år bor med maken Åke" skreve YA 29 maj 2019
 
På måndag den 19 september har vi glädjen att få välkomna Lotta till oss. Det ser vi fram emot. Varmt välkommen Lotta. Varmt välkomna alla medlemmar och gäster.