Lars Mohlin, chefredaktör Ystads Allehanda, berättar om hur tidningen sköter sitt uppdrag som lokalt nyhetsverk.
 
Här ges ett utomordentligt tillfälle att läsa lusen av den "tredje statsmakten". Och var nu inte blygsamma, Lars är på bettet.
 
Varmt välkommen skall Du känna Dig Lars, och förstås alla klubbens medlemmar och gäster.