Ännu en måndag. Ännu en god lunch på Saltan. Och inte minst ännu ett möte med en person som har mycket att dela med sig, och som fångar sin åhörarkrets fullt ut.

Denna gång hade vi än en gång nöjet och glädjen att välkomna Boriana Åberg, riksdagsledamot (M) och sedan nyligen också Europaparlamentskandidat. Denna gång talade hon om Tidö-avtalet, givetvis med några avslutande ord om sin nya kandidatur.
 
Med engagemang och vältalighet fick vi till livs hennes partis perspektiv på vad Tidö-avtalet var. ’Ett resonemangsäktenskap’ där de ingående partierna enades om gemensamheter att realisera under denna mandatperiod. Det blev en diger lista som framfördes. 190 punkter med förslag på 400+ åtgärder. Ambitionen var att genomföra samtliga punkter under innevarande mandatperiod. 14 procent av åtgärderna hade redan genomförts. 75 procent befann sig i den för svensk parlamentarism viktiga utredningsfasen. Och ’resten påbörjas snarast’.

Boriana gick så igenom de sex samarbetsområdena som sträcker sig från Hälso- och sjukvård till andra viktiga delar av den svenska politiska agendan som kräver trängande lösningar. Kriminalitet, Migration och Integration, Klimat och energi, Skola och Tillväxt. Hon gjorde detta med ett lyssnande öra och ett anteckningsblock till de kommentarer och synpunkter som vi bestod henne med.

I grunden för samarbetet, konstaterade Boriana, låg att Tidö-avtalet hade en parlamentarisk majoritet för de frågor och lösningar man kommer fram till. Hon kontrasterade detta med de gånga årtiondenas minoritetsregeranden och den osäkerhet som då rådde mellan ambition och förverkligande.

Ett stort och varmt tack Boriana. Vi vet att Du har mycket mer att berätta, och vi ser fram emot fler besök av Dig. Vi hoppas att Du kände Dig välkommen, och inte minst, välkommen åter.

Nästa vecka går vi från politiken till musiken. Då säger vi varmt välkommen till tonsättaren och musikern Gunnar Jansson, som under nästan 40 år varit verksam som kammarmusiker i Malmö Symfoniorkester. Autodidakt som tonsättare, som skrivit musik sedan unga år. Glädjen av att dela med sig av sitt musikaliska kunnande kom till uttryck under många år genom konsertintroduktioner på Malmö Konserthus. Varmt välkommen Gunnar. Varmt välkommen alla medlemmar och gäster.

Text och bild: Bruno Beijer