Snart .....
 
Snart så drar vi igång igen.
 
Just nu håller vi på att arrangera ett klubbmöte med ambassadör Kent Härstedt som gästtalare. Han skall tala om sitt värv i Nordkorea. Vi väljer av praktiska skäl att lägga det på en torsdag och dessutom kvällstid. Självklart har vi inbjudit våra Rotaryklubbar i omnejden. Mer information om plats och tid kommer. Håll ögonen öppna.
 
I övrigt gäller följande: Klubben startar 16 augusti med besök på Johannamuseet. Buss hämtar vid Saltsjöbaden och Pågatågstationen i Ystad . Bussen betalas av klubben.

Vidare har planerat för ett antal föreläsarbesök och dessa är som vanligt på Saltsjöbaden, läs mer på vår hemsida och inför varje ny måndag på vår Facebooksida.
 
Varmt välkomna åter!