Denna måndag blev ännu en mycket trevlig Rotarydag för oss, då vi välkomnade några av de nya medlemmar som anslutit sig till vår klubb. Fler välkomnas när de kan delta, vilket inte är en självklarhet när sommaren gjort sitt intåg, och många andra åtaganden tagit plats i kalendrarna. 

Men idag efter lunchen - oxfilé eller kolja, båda utmärkta - samlades vi för att välkomna fyra nya medlemmar: Lars Croné, Torsten Fälemark, Crister Sterning och Amie Söderqvist. Några helt nya i Rotary, andra som anslutit sig till vår klubb sedan Ystads Rotaryklubbar tyvärr decimerats från tre till två.  

Knorren denna gång från vår President Thomas Lantz sida var att inbjuda alla närvarande, nya som gamla medlemmar, att göra korta presentationer av sig själva, så att ny skulle lära känna gammal och vice versa. Det blev mycket lyckat. 

 

Inte minst var det slående hur mycket livs- och yrkeserfarenhet som återfinns i vår krets. Det är inte utan att man blev imponerad när paraden av livserfarenheter passerade förbi i snabb revy. Något att komma ihåg inte bara någon gång då och då, utan var gång man sitter mitt emot eller bredvid en klubbkamrat vid luncherna. 

I vår krets återfinns många olika yrkesområden ofta (men inte alltid) med fd. i titeln: pilot, operasångare, bankdirektör, yrkesmilitär, textildesigner, journalist sedermera mäklare, hotelier, EU-tjänsteman, diplomat med flera. Och var och en kunde saxa ur sina liv med berättelser om resor, intressen, yrkeserfarenheter som sträckte sig från Kina till Sydostasien, Mellanöstern, Sydeuropa, USA mm. Men också rörlighet på hemmaplan. En av våra nya medlemmar har varit stationerad överallt från norr till söder. Det är bara att tacka och ta emot den gåva vi har i våra klubbkamrater. 

Nästa gång blir den sista för vårterminen. Den firas på Kåseberga bykrog, där presidentskifte sker och Pierre Rosén därefter berättar om flygplanstillverkning i Kåseberga i flygets barndom. Årets presidentskifte blir litet ovanligt, då Thomas Lantz efterträder sig själv i fyra månader, för att därefter efterträdas av Ebbe Bruning i fyra månader, och Reinhold Eriksson under presidentperiodens sista månader. Både Ebbe och Reinhold är fd. Presidenter, så de vet vad de ger sig in på. En kreativ lösning på kommande presidentår. Varmt tack för det Ebbe, Reinhold och Thomas, som också avrundade dagens möte med en liten gammeldansk som fick markera slutet på dagens lunchmöte. 

Text och bild: Bruno Beijer