Måndagens klubbmöte blev en riktig höjdare, inte bara för att dagens gäst Erik Persson tog oss med på en resa om rymden.
Erik Persson är docent i praktisk filosofi och disputerade 2008 på en avhandling om värde och moralisk status hos arter. Eriks forskning och undervisning är framförallt inriktad på tillämpad etik.

Efter disputationen har han framför allt arbetat med etiska frågor om biologisk mångfald, klimatförändringen, AI och utforskningen av rymden.

Erik undervisar i miljöetik, djuretik, ingenjörsetik, vårdetik, AI-etik och rymdetik.

Vi fick följa med på en resa som handlade om allt från Rymdracet till dagens steg mot att hitta kommersiella utkomster i rymden. Nu är det inte bara USA och Ryssland (Sovjetunionen) som är med i loppet utan vi får också räkna in Kina, Indien, Sydkorea, Japan och än fler nationer.

En fråga som Erik belyste är vem som ska ha rätt att kolonisera rymden. Vem har uppgiften att rensa upp i rymden. Vem ska ansvara för de som vill bosätta sig på Mars. Självklart kom frågan om det finns liv på andra planeter och vad är liv? Erik hade självklart inte svaren men han satte fart på våra funderingar.

Gissa om det grubblades när vi vandrade hem från ett synnerligen spännande föredrag. Månde vi alla blivit filosofer om dock icke så praktiska.

Stort tack till Erik Persson och hjärtinnerligen välkommen tillbaka med eller utan de filosofiska svaren.

På måndag blir det flott värre, vi gästas nämligen av distriktsguvernören.

Text: Erik Jonsson, Foto: Bruno Beijer