09
jan
2023
Ystad S:t Petri
Ystad Saltsjöbad

Sweden

Lennart Lindegren är professor emeritus i astronomi vid Lunds universitet. I slutet av maj blev det klart att han, tillsammans med Michael Perryman från University College Dublin, blivit tilldelad årets Shaw-pris, ett av världens finaste forskningspriser, för sitt livslånga arbete inom astrometriforskningen, i synnerhet för hans roll i utformningen av ESA:s projekt Hipparcos och Gaia.