Det är alltid roligt med besök av våra Distriktsguvernörer. Ett tillfälle då vi ges inblickar i vad våra systerklubbar gör, och informeras om trender i den rotarianska världen.
 
Så var det också denna gång, då vi gästades av årets guvernör, Annika Skoglund.

Efter lunchen åkte PowerPointen fram, och Annika gav oss inblickar i allt från hur våra världspresidenters ’Teman’ sipprar ned till rörelsens olika delar, och till oss klubbar. I Annikas fall blev det prioriterat att lyfta fram betydelsen av hur vi förenas för att skapa förändring (till det bättre) globalt som lokalt.

Omsatt i praktiken betyder detta för vårt Distrikt främst en fokusering på fyra områden:
• Fortsatt fredsbefrämjande arbete
• Mental hälsa (ett ämne som starkt och nära berört vår Världspresident)
• Projekt
• Stöd till Distriktets klubbar för att främja deras utveckling.

Annika lade ut texten under dessa rubriker, någon gång med starkt personliga minnen från sin tid som Rotary Doctor i Kenya, då hon upplevde gränserna för det ekonomiskt görliga i sjukvårdsarbetet på den kenyanska landsbygden, gränser som för oss i ett välmående västerland är otroligt överkomliga.

Annika visade också hur det nya Distriktet kommer att te sig, då vårt Distrikt och tre norr om den skånska gränsen förenas i ett nästa år. Ekonomiska skäl ligger bakom denna sammanslagning.

Vi som deltog i lunchen kan bara buga och bocka och säga ’Varmt tack till Dig Annika’ för att Du besökt oss. Du bjöd på intressanta insikter i vår Rotaryvärld bortom klubben. Det uppskattar vi mycket, och önskar Dig all framgång under Ditt Guvernörs-år.

Nästa vecka, måndag den 20e november, har vi glädjen att återse riksdagsledamoten Boriana Åberg som under rubriken ’Nytt och nött från Riksdagen’ ger oss några aktuella inblickar i riksdagsarbetet. Varmt välkommen åter Boriana. Varmt välkomna alla medlemmar och gäster.

Text och bild: Bruno Beijer