Härmed inbjuds alla golfare i Ystads båda Rotary-klubbar till 2022 års ädla tävlan om Bertil Håkanssons Vandringspris FRITIDSFLICKAN. Tävlingen kommer i år att avhållas för 32:e gången.

Bana: Ystad GK - Nybrostrand
Tävlingsdag: Lördagen den 24 September med samling och lottning senast kl 10:30  1:a start kl 11:37.
 
 
Tävlingen räknas som extra sanktionerat Rotarymöte och ger alltså närvaronotering.
Spelform: Poängbogey
Startavgift: Pris till ett värde av c:a 100 kr medtages av varje spelare. Spelare, som ej tillhör Ystad GK, erlägger själva greenfee.
Tävlingsledare: Reino Nyberg 
Priser: Vandringspriset tillfaller spelare med högsta poängsumma.
Övriga priser utdelas efter placering. Prisutdelning sker efter att sista boll gått i mål.
 
Reino Nyberg 
Tävlingsledare